• Nama                                                     : Dr. EDI MAJUAR, ST, M. Eng. Sc
 • Pangkat                                                 : Lektor Kepala (Tingkat Profesional)
 • Jabatan                                                  : Ketua Jurusan Teknik Sipil
 • NIP                                                         : 196712241998021001
 • NIDN                                                     : 0024126708
 • Tanggal Lahir                                       : 24 Desember 1967
 • Golongan Ruang (TMT)                     : IV/a
 • Pendidikan Terakhir                           : S-3/DOKTOR
 • Keahlian                                                : mekanika fluida
 • Email                                                      : emkl04@yahoo.com

 • Nama                                                   : MULIZAR, ST, MT
 • Pangkat                                               : Lektor
 • Jabatan                                               : Sekretaris Jurusan
 • NIP                                                       : 197505052003121004
 • NIDN                                                   : 0005057510
 • Tanggal Lahir                                     : 5 Mei 1975
 • Golongan Ruang (TMT)                  : III/c
 • Pendidikan Terakhir                        : S-2 MAGISTER TEKNIK
 • Keahlian                                              : Transportasi Jalan Raya
 • Email                                                    : mulizar5@ymail.com

 • Nama                                                      : Muhammad Reza, M. Eng
 • Pangkat                                                  : Penata Muda Tk. I/III.b
 • Jabatan                                                  : Ka. Prodi. DIV. TRKJJ
 • NIP                                                         : 198807092014041002
 • NIDN                                                     : 0009078801
 • Tanggal Lahir                                       : 09 Juli 1988
 • Golongan Ruang (TMT)                     : III/b
 • Pendidikan Terakhir                           : S-2 MAGISTER TEKNIK
 • Keahlian                                                 : Hidroteknik
 • Email                                                      : muhammadreza@pnl.ac.id

 1. Nama                                                     : H. KHAIRUL MISWAR, ST, MT
 2. Pangkat                                                 : Lektor Kepala
 3. Jabatan                                                 : Ka. Prodi D.III TKBG
 4. NIP                                                         : 197802242002121002
 5. NIDN                                                     : 0024027803
 6. Tanggal Lahir                                       : 24 Februari 1978
 7. Golongan Ruang (TMT)                     : IV/a
 8. Pendidikan Terakhir                           : S-2 MAGISTER TEKNIK
 9. Keahlian                                                 : Teknik Sipil
 10. Email                                                      : airolmiswar@yahoo.co.id

 • Nama                                                     : ABDULLAH IRWANSYAH, ST, MT
 • Pangkat                                                 : Asisten Ahli
 • Jabatan                                                 : Ka. Prodi D.III TKBA
 • NIP                                                         : 196906201994031002
 • NIDN                                                     : 0020066909
 • Tanggal Lahir                                       : 20 Juni 1969
 • Golongan Ruang (TMT)                    : III/b
 • Pendidikan Terakhir                           : S-2 MANAJEMEN SUMBER AIR
 • Keahlian                                                : Pengolahan Air Limbah
 • Email                                                     : abd_irwansyah@yahoo.co.id

 • Nama                                                    : SYAIFUDDIN, ST, MT
 • Pangkat                                                : Lektor Kepala ( Tingkat Profesional )
 • Jabatan                                                : Ka. Prodi D.III TKJJ
 • NIP                                                       : 196904201997021001
 • NIDN                                                   : 0020046906
 • Tanggal Lahir                                     : 20 April 1969
 • Golongan Ruang (TMT)                   : IV/c
 • Pendidikan Terakhir                         : S-2 MAGISTER TEKNIK
 • Keahlian                                              : Mekanika Tanah dan Rekayasa Pondasi
 • Email                                                    : sfuddin_poltek@yahoo.co.id